مشخصات بزرگترین کشتی های مسافربری دنیا

کشتی مسافربری یک کشتی تجاری است که فعالیت اصلی آن حمل مسافر در دریا است. این دسته شامل کشتی‌هایی باری نیستند که برای تعداد محدودی از مسافران اقامت دارند مانند کشتی‌هایی که برای ۱۲ نفر اقامت دارند. با این وجود نوع این کشتی‌ها شامل کلاس‌های بسیاری از کشتی‌های طراحی شده برای انتقال تعداد قابل توجهی از مسافران و همچنین ترابری می‌باشد. در واقع تا همین اواخر تمام خطوط اقیانوس‌پیما قادر به ترابری پست، اکسپرس و سایر محموله‌ها علاوه بر تسهیلات مسافر بودند. این ظرفیت محموله در آخرین خطوط اقیانوس‌پیما و در تمام کشتی‌های گردشی از بین رفته‌است.
در حالی که کشتی‌های مسافربری بخشی از تجارت دریایی هستند در امور نظامی به عنوان کشتی نیروی دریایی نیز استفاده می‌شوند.

در ادامه می توانید مشخصات بزرگترین کشتی های مسافربری در جهان را ببینید.