خانه

homepage-banner

شرکت دنج سفرکیش در سال 1377 در جزیره کیش تاسیس شد. این شرکت ابتدا کار خود را در زمینه حمل مواد ساختمانی و کارگو توسط شناورهای استیجاری آغاز کرد و پس از چند سال با خرید تدریجی انواع شناوران از جمله سوخت رسان، کروبوت و لندینگ کرافت وارد عرصه های جدید سوخت رسانی، حمل مواد شیمیایی ، سرویس دهی به سکوهای نفتی، حمل کانتینر و خودرو شد .کسب مقام نخست کشور در سوخت رسانی و خدمات دریایی در سال 91 تنها جزیی از افتخارات این شرکت میباشد. دنج سفر کیش در حال حاضر مشغو ل به تامین سوخت مصرفی تمامی جزایر ایران در حوزه خلیج فارس میباشد.

homepage-sketch-HQ-0۱