مدیریت راهبری

• مدیریت راهبری

افتخار داریم تا به عنوان یکی از چهار شرکت دارای گواهینامه مدیریت راهبری شناورهای تانکر در ایران با شما مالکین عزیز همکاری داشته باشیم. مدیریت راهبری شامل خدمات زیر میباشد.

مدیریت سیستم ایمنی و امنیتی شناورها

تامین خدمه و پرسنل دریایی

مدیریت تعمیرات و نگهداری شناورها (بازرسی فنی و بازدیدهای ادواری)

مشاوره و مدیریت داکینگ و آنداکینگ شناورهای تحت راهبری

تیم پشتیبانی ساحلی ما در بندرعباس، کیش و تهران 24 ساعته آماده خدمات رسانی به شماست.