صنعت پتروشیمی و محصولاتش

صنعت پتروشیمی و محصولاتش

پتروشیمی چیست ؟
بیش از نیم قرن از استفاده فرآورده‌های نفتی به صورتی غیر از سوخت می‌گذرد. با گذر زمان و با پیشرفت علم و تكنولوژی، انسان تعداد روزافزونی از هیدروكربنها را به طور ناب از بقیه فرآورده‌های نفتی جدا كرده و به تولید بقیه مواد شیمیایی و صنعتی رسانیده است . صنایع وابسته به مواد و متریال هایی که از مواد نفتی محصولات غیرنفتی می سازند را صنایع پتروشیمی می‌نامند.

محصولات پتروشیمی
صنايع پتروشيمي بخشي از صنايع شيميايي است كه فرآورده هاي شيميايي را از مواد خام حاصل از نفت يا گاز توليد مي كند. محصولات پتروشيمي بر اساس تنوع تكنولوژي ، پيچيدگي فرآوري توليد و نزديكي مادة توليدي مرحله نهايي بازار مصرفي به دو دسته مواد پايه اي بالا دستي  كه مواد حد واسط و خوراك پايين دستي را تشكيل مي دهند و محصولات پايين دستی تقسيم مي شوند.

-گاز مایع (ال‌پی‌جی)
-بنزین
-نفتا (برشی که بین بنزین و نفت سفید قرار می‌گیرد)
-نفت سفید و سوخت‌های جت مرتبط به آن
-گازوئیل (نفت‌گاز) و به‌طور کلی سوخت‌های دیزل
-نفت کوره معروف به مازوت یا نفت سیاه
-روغن‌های نفتی
-واکس پارافین
-آسفالت و قیر
-کُک نفتی
-گوگرد

خوراک یا مواد اولیه صنایع پتروشیمی
با توجه به نوع فرآيندهاي موجود در پتروشيمي، خوراك مصرفي محصولات اين صنعت عمدتاً عبارت است از:
گاز شيرين، نفتاي سبك و سنگين، گاز مايع و خاك فسفات كه از اين ميان تنها خاك فسفات از خارج وارد مي شود.

محصولات شيميايي پايه:
طيف وسيعي از محصولات را شامل مي شود كه داراي بالاترين تنوع محصول بين پنج گروه اصلي مي باشد. انواع اسيدها، بازها و نمكهاي مربوطه، انواع گازها و مواد شيميايي ديگر در اين گروه قراردارند.

محصولات پليمری:
از بيشترين ارزش افزوده نسبت به ساير گروه برخوردار هستند که به دليل تغييرات كمتر نيازهاي بازار، تكنولوژي هاي توليد آنها به سرعت تغيير می یابد.

محصولات آروماتيك:
همانند گروه مواد شيميايي شامل طيف وسيعي از محصولات مانند: بنزين، تولوئن، اورتوزايلن، پارازايلن و آروماتيكهاي سنگين و غيره.

محصولات مربوط به گروه كودها و سموم:
شامل تركيبات اوره و آمونياك  بوده كه به عنوان كود كشاورزي، دي آمونيم فسفات، نيترات آمونيم و سولفات آمونيم استفاده مي گردد.

محصولات مربوط به گروه سوخت  و مواد هيدروكربوري:
شامل انواع سوختهاي مورد استفاده صنايع نظير بنزين و نفت گازوئيل، نفت كوره، قير، حلالهاي آلي و مواد هيدروكربوري ديگر (انواع روغنها) مي باشد.