خدمات رسانی به سکوهای نفتی

• خدمات رسانی به سکوهای نفتی

ما با سابقه 8 ساله در خدمات رسانی به سکوهای نفتی فازهای 13،12،11 پارس جنوبی ر ریمنه های حمل و نقل تجهیزات حفاری و پرسنل سکوها، آماده فعالیت در این زمینه هستیم.