افزایش قابل توجه در ناوگان شناور های تانکر شرکت دنج سفر کیش

شرکت دنج سفر کیش با افزودن دو شناور جوان به ناوگان شناورهای ملکی خود بار دیگر موفق به برداشتن قدمی در راستای اهداف و چشم انداز آینده شد. شناور شروین با ظرفیت 1400000 لیتر مایعات و 72  TU و شناور غدیر3 با ظرفیت 1800000 لیتر و 96 TU از شناوران جوان در ناوگان این شرکت محسوب میشوند.