استخدام

از این که شرکت دنج سفر کیش را برای تجربه ی جدید دریایی خود انتخاب کردید خوشحالیم. ما ایمان داریم که با همکاری و کار تیمی از عهده ی سختترین شرایط بر خواهیم آمد.

فرم استخدام:

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید